Det är skillnad på lärare och lärare…

13 september, 2013
By

…precis som hos folk i allmänhet. Men nu ska skillnaderna på lärare göras tydligare när systemet med förstelärare och lektorer i skolan är ett faktum.  ”Karriärtjänsterna innebär en löneökning på 5000 kronor för de som blir förstelärare.  Det vi försöker göra nu är att uppmuntra en grupp av lärare som kan få en individuell löneökning på 5000 för att de är uppskattade, gör ett bra jobb och är villiga att ta extra mycket ansvar” säger Reinfeldt i dagens Expressen. Vem ska avgöra vilka lärare som uppfyller dessa kriterier och hur ska det gå till? Ytterligare en grej som gynnar de ytterst extroverta lärarna, medan Greta 63 år och som lyckas oerhört väl med att få sina elever att läsa redan på hösten i år 1 och som inte gör mycket väsen av sig är chanslös i förstelärarlotteriet. Som förälder måste det vara attraktivt att få en förstelärare som lärare åt sin telning. Det är bara att gratulera alla elever som har turen att få sin undervisning ledd av en ”extrabralärare”. I flera kommuner är systemet i gång och lärare har fått ansöka om att bli premierade för att de har något extra. Vissa kommuner har valt att dela ut denna ynnest på årsbasis vilket då gör att man kan få vara förstelärare i ett år för att nästa år inte vara det. Intressant! Istället kunde det vara rulle på pengarna så att alla får en dusör extra, säg vart annat år.  Detta system kostar pengar. Det kommer pengar från staten och som går till kommunerna för att finansiera denna reform, men hur vet vi att kommunerna inte stoppar stålarna i något svart undangömt hål? I skolans värld är det ofta så att de lärarna som på ibland tveksamma grunder fått gå någon extra utbildning får på sig olika specialuppdrag som gör att de blir borta från ordinarie undervisning helt eller delvis. Med kommunernas skrala ekonomi finns risken att de vanliga standardlärarna får en ökad arbetsbörda då de ska täcka upp för frånvarande extraduktiga kollegor.

Inte heller kommer detta system att medföra att fler vill bli lärare. En förstelärare kan i bästa fall komma upp i samma lönenivå som en nyexaminerad civilingenjör. Då ska man komma ihåg att nu ska man efter avslutad lärarutbildning göra ett introduktionsår under mentors överinseende innan man kan söka legitimation för att sedan jobba under ett antal år för att komma på tal som förstelärare.

I skolan som det ser ut idag är de flesta förstelärare. De gör ett bra jobb och tar väldigt mycket extra ansvar för att lära eleverna både det som står i läroplanen och allmänt hyfs och folkvett. Egentligen vore det mer lyckat att inte vilja bli förstelärare om man vill ha ett privatliv, slippa smöra för chefen och inte riskera att få en ännu större arbetsbörda. Ska det bli attraktivt att vara lärare måste yrket värderas högre i lönekuvertet, ha en rimlig arbetsbörda och lärarnas professionalism måste synliggöras i vardagsarbetet. Läraryrket blir inte attraktivare för att läraren får någon fin titel och ett pdf-dokument som kallas för lärarlegitimation.

Share

2 Responses to “ Det är skillnad på lärare och lärare… ”

  1. Marie on 14 september, 2013 at 20:53

    Thanks! We have an agreement then that’s all about common sence.

  2. Sara on 13 september, 2013 at 21:10

    Indeed my dear! I totally agree!

Leave a Reply