Allanbrallan och Fröken

11 oktober, 2013
By

785397

Nu blir det ett skolinlägg till. Det beror på att jag har förmånen att som vikarie fara runt på olika skolor och träffa många barn och fröknar. Det är väldigt intressant att se hur man jobbar både rent pedagogiskt och ämnesmässigt. Jag får massor av gratis lektionsidéer och blir många gånger väldigt imponerad av allt arbete som görs i våra skolor. Som vikarie har jag haft möjlighet att ta ett utifrånperspektiv på skolvärlden som väcker både gamla och nya tankar. Den katastrofbild som vissa ministrar målar upp delar jag inte riktigt, men bitvis. Det är så att det kryllar av Allan. Denna pojke, ja det är pojkar vi talar om, upplevs som alldeles för högljudd, stökig, brötig och hamnar ofta i konflikter. Många gånger finns det någon diagnos efter att Allan utretts av en psykolog eller så är det en hemmasnickrad typ av diagnos då det sägs att han har drag av… Allan stör sin egen arbetsro och alla andras och fröken känner sig otillräcklig för hon borde vara med Allan så oroligt mycket mer. Väldigt ofta ser man Allans problematik som hans eget problem och sätter in riktade åtgärder så att han ska fungera hyfsat  i den stelbenta skolan. Vi missar de analyser som handlar om gruppsykologi och organisatoriska faktorer. Vi lärare vet mycket om elever och grupper, men den kunskapen använder vi inte så som den skulle kunna användas. Om vi fröknar och magistrar blir bättre på att identifiera olika roller i gruppen och använda den kunskapen tror jag att många Allan skulle få det lite bättre i skolan. Det vinner alla på inte minst Allan själv.

Share

Leave a Reply