Spiken i kistan för Björklund

3 december, 2013
By

I den senaste PISA-undersökningen som mäter skolresultat år 9 i läsning, matematik och naturorienterande ämnen  har Sverige ramlat ner till ett bottenskick i jämförelse med andra europeiska länder. Björklund hävdar att den undersökningen gjordes för två år sedan och att det är den sista elevkullen som gått enligt de gamla läroplanerna. Så resultaten är alltså inte Björklunds fel för alla hans reformer har inte trätt i kraft när undersökningen gjordes, hävdar han. Dessutom är det föräldrarnas fel att många har dåliga skolresultat fortsätter han. För att skolan ska bli lyckosam med sitt värv satsas det på lärarlegitimation, nya läroplanen, nya kursplaner, nytt betygssystem, fortbildningsinsatser för lärare (som kallas för mattelyftet och nu kommer läslyftet), nya papper att fylla (kallas visst för dokumentation), mer katederundervisning och… Säkerligen är något missat i denna rad av insatser som görs. Björklund har snart styrt utbildningsskutan i åtta år så att skylla ifrån sig hit och dit, även om han medger ett visst ansvar sedan gammalt då han inte var minister, är oförskämt uselt. Det som garanterat slagit igenom i undersökningen som gjordes för ett par år sedan är bristen på arbetsro. Det går inte att upptäcka eller tro sig upptäcka fel och sedan komma med reform på reform. Det skapar en gigantisk osäkerhet och oro hos lärarna som sedan överförs till eleverna. Så det bästa i nuläget vore att Björklund stänger friskolorna, stänger igen truten och ger skolvärlden arbetsro och fler lärare. Alternativt ser han till att lärare får vara lärare som undervisar innan han stänger truten. Men det viktigaste är ro!

Share

Leave a Reply