Sverige är Stockholm?

13 april, 2014
By

I veckan meddelade det Bonnier-ägda TV4 att de lägger ner lokaltvstationerna vid halvårsskiftet. Ytterligare ett bevis på att allt utanför Stockholm är landet och inget att bry sig om. Den här utvecklingen att avveckla landsortsjournalistik kan få förödande konsekvenser inte minst ur en demokratisk synvinkel. Det som lyfts fram i media blir mer storstadscentrerat och de frågorna som gäller de regionerna blir de som diskuteras och som ligger till grund för vilka frågor som läggs upp på den politiska agendan. Att bevakningen och rapporteringen från landsbygden nu ytterligare beskärs leder till att lokalpolitiska frågor får ännu svårare att nå till ”de som bestämmer i Stockholm” .  Frågor som är av oerhört stor vikt för oss på vischan riskerar att glömmas bort i mediabruset. Det kan vara frågor kring kollektivtrafik, IT-frågor och arbetsmarknadspolitiska frågor som inte alls går att jämföra med hur storstadsregionernas villkor. Det är väl en tidsfråga innan landsbygden läggs ner och vi importerar våra jordbruksprodukter om den här utvecklingen eller snarare avvecklingen fortsätter.

Share

Leave a Reply