Bruna partier

26 maj, 2014
By

Medierna är idag fyllda med löpmeter av förfasande över EU-valets resultat där så kallade bruna partier rönt stora framgångar. Inte minst i min lilla byhåla finns det människor som tycker att SD är bra att rösta på.  Att det naturligtvis inte kan anses bra med främlingsfientlighet och olika typer av tänkande där just olikheter inte tolereras är en självklarhet i ett hyfsat modernt samhälle. Det är inte där alla spaltmetrar ska ha sitt fokus.  Det behöver inte beskrivas i all oändlighet hur fel det är och hur det strider mot alla möjliga konventioner och lagar. Uppmärksamheten bör istället riktas mot varför de bruna partierna röner sådana framgångar som de nu gjort. Det spelar ingen roll hur mycket vi än förfasas om vi inte förstår själva grundproblematiken. Det blir som att skrapa på ytan eller som att sätta plåster på ett inflammerat sår.  Den nu uppmålade bilden är att det är unga, lågutbildade män i glesbygd som främst röstar på SD. Frågan är om de överhuvudet taget röstar i EU-valet? Frågorna hopar sig och om inte argumenterandet sker på en med fakta underbyggd bas kommer bekämpandet av bruna partier mista sin trovärdighet och effekten uteblir. Utan fakta bekämpas det som ska bekämpas med samma typ av retorik som de bruna själva använder sig av.

Naturligtvis är det viktigt att markera att de brunas tankar inte är ok. Det är självklart att olika typer av protester på sociala medier är bra som just en markering för sin egen ståndpunkt. Men så länge inte det finns en tillräckligt skarp analys av varför SD ökat så kan väldigt lite göras för att inte minst hindra nyrekryteringen av bruna partimedlemmar. De behöver liksom inte bli fler nu. Det räcker nu!

Share

Leave a Reply