Motlut i förändringsarbete

23 september, 2017
By

http://www.fkkamera.com/bilder/full/1013.jpg

                                                                                 Foto: Peter Stenhotten

Förändringar är i regel jobbiga innan allt faller på plats. En förändring kan vara som att gå i motlut. Det krävs mod, uthållighet och en tillit till att det kommer en utförsluta så småningom när krönet är passerat. Just nu är det mycket intressant utvecklingsarbete på gång i skolan där jag arbetar, vilket såklart väcker en del motstånd. Folk vet vad och hur de har det, men har inte en susning om hur det blir sedan. Sedan. När omställningen och omorganisationen är gjord. Men jag är glad över motståndet som väckts för det är ett tecken på att mina kollegor är engagerade och det är också bra att ha de som ifrågasätter. Det är då argumenten för förändring vässas eller helt enkelt måste omprövas. Vi som anser att en omorganisation behöver genomföras har en vision om att skapa en bättre skola för Robin 14 år. Det är den persona som är gjord för att representera en vanlig elev på skolan. Det är för henom vi behöver göra om och göra rätt. Det är säkerligen inte bara min arbetsplats som i viss mån har tappat fokus för vem vi egentligen arbetar. Våra elever är inte likadana som de var när skolan organiserades även om det för egen skull som personal är bekvämt att arbeta som man alltid har gjort. Men nu ser jag att tiden har kommit i kapp där det förslösas tid, kraft och ork. Ökade krav på kommunikation mellan skola och hem samt bedömningar med tillhörande feedback tar tid och den tiden har vi inte i den organisation vi har idag. Dags att jobba smartare! En del i implementeringsarbetet redogjorde jag för i onsdags. Om vi säger ”tryckt stämning” så stämmer det. Jag möttes av en vägg av allvarsamma och till viss del sammanbitna ansikten. Några som jag vet är positiva vågade inte säga något. Men hur som helst är det bara att stå fast och ta steg åt rätt håll. Jag tror på Dewey och learning by doing. Vi får göra saker så medarbetarna får erfara nyttan med det själva. Först då tror jag att vi är nära krönet och närmre en skola för alla Robin 14 år.

Share

Leave a Reply