Jag ska ställa diagnos på dig min lille elev

14 mars, 2012
By

Läkare ställer diagnoser på sina patienter och vet därmed vad nästa steg blir för att patienten ska bli bra. I skolan ska vi bedöma elevernas kunskaper för att därefter se vilken undervisning eleven behöver för att nå målen. Vi ställer alltså en kunskapsdiagnos för att sedan avgöra vad nästa steg blir för att eleven ska lyckas. Nu ställs alltmer krav på att göra s.k. formativa bedömningar av elevernas skolarbeten. Man ska bedöma kvalitéer och utveckling kontinuerligt för att sedan ge respons, sätta betyg och skriva omdömen. Du kan inte kasta ut ett prov och sedan räkna poäng för att på så sätt avgöra elevernas kunskaper. Eller kan och kan… Läkare ägnar en stor del av sin utbildning till att ställa diagnoser. På lärarutbildningen hade vi ingen utbildning i bedömning. Några lärare skickas nu ut på kurser i bedömning och sedan ska de sprida sina nyförvärvade kunskaper till de övriga i kollegierna. Det funkar dåligt. Det känns så oprofessionellt att göra bedömningar utifrån väldigt olika förutsättningar att göra bedömningar. I synnerhet blir det helt galet när det eftersträvas en nationell likvärdighet. Ge oss lärare en likvärdig och solid utbildning i bedömning. Släng gärna med en kurs i ledarskap och gruppsykologi också, för det saknas också i lärarutbildningarna.

Share

Tags: , ,

Leave a Reply