Posts Tagged ‘ bedömning ’

Jag ska ställa diagnos på dig min lille elev

14 mars, 2012
By

Läkare ställer diagnoser på sina patienter och vet därmed vad nästa steg blir för att patienten ska bli bra. I skolan ska vi bedöma elevernas kunskaper för att därefter se vilken undervisning eleven behöver för att nå målen. Vi ställer alltså en kunskapsdiagnos för att sedan avgöra vad nästa steg blir för att eleven...
Read more »

Tags: , ,
Posted in Politik, Skola | No Comments »